تبلیغات
وبلاگ یک لر لک

نقوش لری قالی ایلام

جمعه 27 شهریور 1388 نویسنده: لک |

نقوش لری قالی ایلام

لرها به عنوان یکی از اقوام بزرگ ایران تاثیر به سزایی در رشد صنایع دستی ایران زمین داشته است، نقشمایه‌های شاخص و متداول 12 یا چند تاجی، 3 یا چندطوقی، گوچنگی، چنگروه‌ای، گوشخواره‌ای، آینه‌ای، ساره‌ای و... این طرح‌ها از فرهنگ، آداب و رسوم و عقاید مردمان كوچ‌نشین لُر نشات گرفته است.

   ادامه مطلب


خنده بر هر درد بی درمان دواست

جمعه 27 شهریور 1388 نویسنده: لک |

خنده بر هر درد بی درمان دواست

پاسخی به جوابیه ظاهر سارایی درباره هویت و فرهنگ مردم لرستان پیشکوه و پشتکوه

 

 

 

عیسی قائدرحمت


   ادامه مطلب


خنده دار مثل «كُردی جنوبی»!

جمعه 27 شهریور 1388 نویسنده: لک |

خنده دار مثل «كُردی جنوبی»!

آقای سارایی وقتی از لرهای عراق و تاکید ایشان بر هویت لری خود سخن می گوید می نویسد: «خنده دار آنکه بعضی از کردهای عراق و حتی نویسندگان به اصطلاح اهل تحقیقشان مجموعه کردی جنوبی را لری می نامند..»

 


   ادامه مطلب


تطور اقوام در استان کنونی ایلام (بخش پایانی)

سلیورزی از طوایف معروف لُر است که در بسیاری از منابع آنها را از اخلاف والیان لُرستان می دانند. گویش آنها لُری است و در هفت چشمه آبدانان ساکنند و شامل تیره های – گرمسیری – حیدر رضا – خلف – طلوری؛ می باشند.

 

12-  قوم لُر:

الف -طوایف لُر ساکن شهرستان آبدانان

سلیورزی : از طوایف معروف لُر است که در بسیاری از منابع آنها را از اخلاف والیان لُرستان می دانند. گویش آنها لُری است و در هفت چشمه آبدانان ساکنند و شامل تیره های – گرمسیری – حیدر رضا – خلف – طلوری؛  می باشند.

رشنو ها : از طوایف معروف لُر هستند، که اصل آنها از لرستان است، گویش لُری دارند .

مال ملایی : از طوایف لُر بوده و از ساکنان قدیمی هزارانی و ماهوته آبدانان هستند. گویش آنها لُری است.

طایفه بیات: به زبان لُری صحبت می کنند، همپیوند کاحیرده های مورموری و شهرستان دهلران هستند.

ایل کاحیرده : از ایل کاحیرده ای هستند که در دهلران نیز ساکن اند و در مورموری زندگی می کنند. گویش آنها لُری است .

کولیوند: گویش آنها لُری و لکی می باشد اصل آنها از لرستان آمده اند که به خاطر مجاورت با کردها و جریش شدن با اقوام کُرد برخی آنها را کُرد قلمداد کرده اند.

طایفه جودکی: این طایفه از طوایف لرستان بوده که در حال حاضر در بخش هایی از آبدانان زندگی می‌کنند.

طایفه پیرانی : از طوایف ساکن آبدانان هستند که به زبان لکی تکلم می کنند. و احتمال این که پیوستگی با لک‌های لرستان داشته باشند زیاد است .

طایفه سگوند: سگوندها در حقیقت ایل بزرگی هستند، که از اندیمشک و شوش خوزستان تا قسمت‌های زیادی از لرستان را در بر گرفته اند ولی به صورت طایفه کوچکی در بخش هایی از آبدانان  هم زندگی می کنند. زبان آنها لُری است .

ایسه‌وند :  ایسه‌وندها برخی آنها را بختیاری می دانند و برخی آنها را از مهاجران لُرستانی می دانند، در روستای سرپله و بخش هایی از شهرستان دهلران زندگی می کنند ، ساکنان سرپله گویش لُری دارند اما ساکنان دهلران به خاطر اختلاط با کرده های پشتکوهی زبانشان تغییر کرده است.

گلال زیری : این طایفه نیز ساکن روستای سرپله هستند و در  مناطق مختلف دهلران و آبدانان نیز دیده می شوند گویش آنها لُری است .

جابری: این طایفه ساكن روستای  جابر انصار و همجوار پشت قلعه آبدانان هستند و گویش آنها لری است.

 

ب-طوایف لُر ساکن شهرستان دره شهر :

میرها : این طایفه از بازماندگان حاکمان لُر می باشند که در پشتکوه حکومت داشته اند . زبان آنها لُری است. و ساکن بخش مرکزی دره شهر می باشند .

ایل زینی وند: در بخش مرکزی دره شهر زندگی می کنند و گویش آنها لُری می باشد. و شامل طایفه‌های : شادیوند- صالح وند – نوروزی‌وند  می‌باشند. که هر کدام هم شامل تخمه‌هایی می‌شوند.

طایفه حسنوند : این طایفه بخش کوچکی از جمعیت دره شهر را شامل می‌شود. زبان آنها لُری و لکی است.

ایل کولیوند : این ایل از بزرگترین ایلات لُر ( از نظر جمعیت) ساکن دره شهر می باشند . گویش آنها لکی است اما به لُری هم تکلم می کنند. اصل آنها از ایل کولیوند ساکن لرستان است .

طایفه مطرب‌ها : این طایفه از آن جهت مطرب نام گرفته اند که در اعیاد و عزاداری ها به نواختن ساز می‌پردازند. به زبان لُری تکلم می کنند و در بیشتر بخش های دره شهر دیده می شوند .

طایفه هندمینی : گویش آنها لُری هنی‌مینی است.  و ساکن بخش هایی از بدره هستند .

طایفه دوستان: گویش آنها شبیه به لُری هنی مینی می باشد  و ساکن دهستان دوستان می باشند .

 

ج -طوایف  لُر ساکن شهرستان دهلران :

ایل کاحیرده : که از ساکنین اصلی شهرستان دهلران هستند. زبان آنها لُری است. بالغ بر 3000 خانوار هستند و شامل طوایف : دوییت –اورهام – لته- بن ریزی – فرض عالی – چراغ – رحمت الله – سیرو – برایم – دیلرونی – در گاه – رشنو که طوایف درگاه – رشنو – دیلرونی  با سایر طوایف هم جریش شده‌اند .

ایل دیناروند : از طوایف لُر ساکن بخش موسیان هستند گویش لُری دارند. و شامل تیره‌های : سرگچی – قماور – هشاور – روغنی – قاید – پیشکار- غیاسوند – کیاوند – ولی شرف- و غیره ... می باشند .

طایفه کاووسی : از طوایف لُر ساکن موسیان هستند که گویش لُری دارند و مردم عامه معتقدند با ایل کاحیرده از یک نسب هستند و شامل تیره های : میرزا- رحمه – نصیری- پاپاواسی – آمی – می باشند.

کاوری یا کَوری ها : ساکنین کور از توابع بخش زرین آباد می باشند ...گویش قدیمی و اصیل آنها  شبیه لُری شوهانی بوده است .. اما در حال حاضر برخی به کُردی پشتکوهی هم تکلم می کنند.

بالوی ها : این طایفه در مناطق اطراف بخش مرکزی و شهر دهلران ساکن هستند ، به دو گویش تکلم می کنند، گویش لُری شبیه به لُری شوهانی که گویش قدیمی و اصیل آنهاست و کُردی پشتکوهی که زبان اخیر به خاطر اختلاط آنها با طایفه جایروند های دهلران بوجود آمده است .

 سید ناصر الدین : سادات سید ناصر الدین در بخش مرکزی و اناران هستند و گویش آنها شبیه لُری شوهانی است .

سید ابراهیم قتال : سادات سید ابراهیم قتال که در بخش مرکزی و بخش اناران ساکنند گویش آنها شبیه لُری شوهانی است.

 

د-طوایف لُر ساکن شهرستان شیروان چرداول :

لک‌ها : که در بخش زیادی در شیروان چرداول، ساکن هستند و از تیره های متعددی تشکیل می شوند. گویش لکی دارند  و از نظر گویش  نزدیکی زیادی به لک‌های  لُرستان دارند .

طایفه مستقل عرب رودباری: گویش  عربی- لُری – لکی دارند . و احتمالاً از ایرانیان برگشته از عراق هستند .

 

 

و-طوایف لُر ساکن شهرستان مهران :

ایل شوهان : گویش آنها لُری شوهانی است . و شامل تیره های مختلف و متعددی می باشند. محل سکونت آنها بخش‌هایی از شهرستان مهران و شهر ایلام می‌باشد . آنها در حال حاضرکم کم زبان لُری خود را از دست می دهند و به گویش کُردی محکی گرایش پیدا می کنند.

طایفه سوری: از طوایف لُر ساکن بخش صالح آباد مهران هستند. محل آنها بان ریشان – ماربره – سیاهرگ است . به گویش لُری تکلم می کنند .

پیرحیاتی : از طوایف لُر محسوب می شوند و از لرستان آمده اند .

 

13-قوم کُرد: (( یا بهتر است بگوییم قومی که خود را کُرد می دانند))

 

الف-طوایف کُرد ساکن شهرستان آبدانان :

1- ماسبی : به زبان کُردی پشت کوهی صحبت می کنند. در انجیره و گرازان – تیشه کن – میوسه – و.. ساکنند و شامل تیره های –شه قلی – نر غیبی – سهرابوند – قفر وند –خیران –خشکوند- شوشکین – شاه تاج الدین – مکی – بازگیر ماسبی – علی ولی – چراغ علی ... تقسیم می شوند . برخی از تیره های این طایفه را لرستانی می دانند .

2- ناصر عالی : زبان آنها کُردی پشتکوهی می باشد . و شامل تیره های – فرج - فرج الله- قمر – ذوالفقار – حاجی – یارگه – مرخه – داراگل زار- ملاوی – سیاه گوش و غیره ... می باشند . برخی از تیره های این طایفه را لُرستانی می دانند.

3- خلیل ابراهیم : این طایفه از ناصر عالی های آبدانان هستند که ساکن فرهان آباد می باشند.

4- زرگوش : ساکن آبدانان و حومه می باشند  به دو تیره بزرگ تقسیم می شوند  - نشار – بر آفتاب – احتمال اینکه از لک های لرستان باشند وجود دارد، همچنین نظرهایی وجود دارد دال بر بختیاری بودن برخی از تیره های این طایفه...

5- طایفه گلال زیری :  زبان آنها کُردی پشتکوهی است . که در اصل از لرستان آمده اند.

6- نوکر ناظر :این طایفه در اصل لرستانی هستند و جزو طوایفی  هستند که پراکنده شده اند.

 

7-طوایف وابسته یا هم جریش با کُرد:

1- سید ناصر الدین : گویش آنها شبیه لُری شوهانی است... 2- سید ابراهیم : گویش کُردی پشتکوهی دارند ....  3- سید ابراهیم قتال : گویش آنها شبیه لُری شوهانی است ... .  4- سید صلاح الدین محمد : گویش لُری دارند....  5- جابری: به دو گویش کُردی و لُری صحبت می کنند. و آنها را از نسل جابر انصار می دانند .

 

 

ب - طوایف کُرد ساکن شهرستان  ایلام :

ده والایی : نام طایفه ای است . که گویش آنها کُردی محکی است . شامل سه تیره اند – علائی – کوله – رئیس تقسیم می شوند. معروف است که از طوایف قدیمی ساکن ایلامند. که در میان آنها  تیره کوله از لکستان آمده اند و همپوند تیره علایی شده اند.

ریزه وندی : از طوایف قدیم شهر ایلام بوده ، گویش آنها کُردی محکی می باشد . و به علت اطاعت نکردن و ندادن مالیات به والی حسین قلی خان ابو قداره سرکوب و پراکنده شده اند. شامل تیره های – عبد مولا- محمد جافر- محمد باقر – اعتقادات در باره اصل و نسب این طایفه زیاد است، برخی آنها را از اخلاف بهرام گور می دانند و برخی آنها را از لرستان می دانند.

سوره میری: از سکنه بسیار قدیمی سرزمین ایلام پشتکوهند. به اعتقاد آقای خیتال عده ای از مردم زرین آباد دهلران از نسل همین سوره میری ها هستند برخی بر این باورند که اصل این طایفه از لُرستان آمده است .

رشنو : از ساکنان قدیمی شهر ایلامند ، که در زمان حسن خان فیلی از لرستان به پشتکوه آمدند، و به علت سواد داشتن و خط خوب به عنوان مستوفی یا کاتب در کنار والی  مشغول به دیوانی شده اند .  گویش کنونی آنها کُردی محکی است . اما در لرستان و سایر نقاط به گویش لُری صحبت می کنند . تیره های این طایفه عبارتند از : عاشورخانی – رشنوادی ها – شیرخانی ها – اصل این طایفه از الیشتر و بالاگریوه لرستان هستند.

سلیمان‌نژادها : طایفه ای از ساکنان شهر ایلام هستند، که اصل آنها را از اعراب می دانند. که از اطراف رودخانه شاوور شوش سکونت داشته اند و بعداً با طایفه کولیوند هم پیوند شده اند. و بر خی آنها را از ساکنان توابع موسیان می دانند . زبان کنونی آنها کُردی محکی است .

عبدالهی ها : از طوایف ساکن شهر ایلامند . گویش آنها کٌُردی محکی است . به آنها کاکا هم می گویند. جد آنها از نزدیکان خان والی بوده است .

حیدری ها : از زمان خان والی  از لُرستان به ایلام آمده اند و اصل آنها لُر است . و از جودکی های ملاوی لرستان هستند . گویش کنونی آنها کُردی محکی است .

قیاسوند ها : از طوایف ساکن ایلامند،که از الیشتر لُرستان آمده اند . گویش کنونی آنها کُردی محکی می باشد.

چاغروندی ها : از سکنه قدیم ایلامند و در اصل از بدره آمده اند ولی اصلشان از لُرستان آمده است .گویش کنونی آنها کُردی محکی می باشد .

آل زیار : این طایفه از دلفان های لُرستان هستند . که در گذشته به ایلام آمده اند . در گرگاب – چنارپاش – ارکواز وجود دارند . سه تخمه اند : عوض علی – مهدی بگ – عزیز علی . گویش کنونی آنها کُردی محکی است.

مسگر ها : از ساکنان قدیم ایلامند...و شغل آنها مسگری یا صفاری است . اصالتاً از رشنو ها و شوهان ها می باشند .

گیوه کری : به علت شغلشان به این نام معروف شده اند . زبان کنونی آنها کُردی محکی است .

پنج ستونی : از طوایف مستقل ایلامی هستند. گویش کُردی محکی دارند . و شامل دو طایفه اند : پنج ستون – کولاپین  و از تخمه های معروف آنها عبارتند از : عبدالله – بانقلانی – خدایاری – بهادری – خانواده بهادری از بزرگان محسوب می شوند برخی ها معتقدند از اخلاف طایفه سوره میری می باشند .طایفه کولاپین از طوایف مستقل ایلام است که در اصل از ایل ملکشاهی هستند .

میش خاصی ها : از طوایف بخش میش خاص هستند. گویش آنها کُردی محکی است . و به سه طایفه تقسیم می شوند – سرابی – میان آبی – پایین آبی  که اصل طایفه سرابی ها از لک های لُرستان هستند  و تیره یارم وند از کرمانشاه آمده اند .

طایفه قاضی : از طوایف مستقل بخش مرکزی هستند . آنها به علت انجام امورات دینی و قضاوت و دعا نویسی به این نام معروف هستند . چند تیره اند : مهدی – هادی – کاظم – مؤمن  که می گویند در اصل از دزفول آمده اند .

طایفه قجر : از طوایف بخش مرکزی ایلام هستند که به 5 تیره تقسیم می شوند – رحیم – رحمن – کسانه – شنانه – القاس – در اصل از طایفه نشار شیروانی هستند . گویش کُردی محکی دارند.

طایفه گرز گرزی : از طوایف بخش مرکزی هستند، که جمعیت زیادی ندارند . می گویند که از طوایف خرم آباد هستند، که در زاغه زندگی می کرده اند . یا این که از ایل چگنی لُرستان هستند و برخی آنها را بیرانوند می دانند .گویش کُردی محکی دارند.

طایفه بن ریزی : ساکنین بخش مرکزی ایلام هستند . و بخشی هم در صالح آباد زندگی می کنند . در اصل از لُرستان آمده اند . و احتمالاً از جایدر لرستان باشند . در زمان والی جلو دار او بوده اند .( هم اسم یکی از تیره های کاحیرده دهلران هستند و شاید از یک نسب باشند )

طایفه قلاخوری : از طوایف بخش مرکزی هستند . در اصل از شیروان به ایلام آمده اند .

طولابی : یا طولاوی از طوایف بخش مرکزی هستند . اصل این طایفه هم مثل خیلی دیگر از طوایف ایلام از لرستان آمده اند. و جزء طایفه طولابی خرم آباد هستند . تیره های آن عبارتند از : میر ناصر – سارا – اورگه – کل کل – سارگه – که میر ناصر توشمال آنها بوده است . گویش فارسی و کُردی محکی دارند .

عالی بیگی : از طوایف بخش مرکزی ایلامند، و دارای تیره های – جمالوند – شاهنخجیر – سید محمد – خواجه احمد – پایه وند – بابا های صالح آباد – برخی تیره های این طوایف را لُرستانی می دانند  و برخی دیگر از تیره ها را از کلهر ها می دانند . گویش کنونی آنها کُردی محکی است .

ایل ارکوازی: ایل مستقل ارکوازی ساکن ارکواز هستند، دارای تیره های زیادی هستند که اکثر آنها در زمان والی به خاطر ظلم و ستم او به عراق کوچیده اند . تیرهای آن به این ترتیب هستند : میر – قیطول – کاره شوندی – ملک شوندی – قره شوندی – مورتی – بی – محسن – مومی – بگ بگ – حداد – ریزه وندی – حاج بختیار-  که گویش کُردی محکی دارند که البته در باره اصل و نصب میر ها حرف و حدیث زیاد است برخی آنها را با میر های دره شهر از یک طایفه می دانند . قیطولی ها هم از لرستان آمده اند . کاره شوندی ها کلهر هستند و ملک شوندی ها از ایل ملکشاهی می باشند .

طایفه بولی : ساکنان بخش چوار هستند . جزء ایل ارکوازی بوده اما از آنها مستقل هستند . گویش کُردی محکی دارند  و از دو تیره – مظفروند – کرکلوند تشکیل شده اند .

 

ج -طوایف کُرد ساکن شهرستان ایوان :

اکثر مردم ایوان از ایل کلهر هستند که  از طوایف معروف کُرد می باشند . و به دو طایفه بزرگ تقسیم می شوند :  1-  طایفه چولک: که در روستاهای – کله جوب – جانعلی – هواس بگ – شالهشوری – رستم خان -مهر خان – خوران – نرگسی – زرنه – چهل ذرعی – پلنگرد – چفته – و غیره ... 2- طایه سیری ها : سراب – کابوره – ذلان علیا – چالانچی علیا و سفلی – خرابانان – هلشی – گابوار...

د-طوایف کُرد ساکن شهرستان دره شهر :

علی شروان :در  این طایفه عده به زبان کُردی تکلم می کنند و عده ای به زبان لُری. و بیشتر در بخش بدره ساکن هستند و از تخمه های مختلفی تشکیل شده اند .

طایفه کُرد پشتکوهی : برخی از طوایف کُرد پشتکوهی در دره شهر زندگی می کنند، ولی تعداد آنها بسیار اندک است .آنها هم به زبان کُردی پشتکوهی هم به گویش لُری صحبت می کنند.

 

و-طوایف کُرد ساکن شهرستان دهلران :

مهمیهوند : به زبان کُردی پشتکوهی تکلم می کنند. و شامل تیره های : قطبین – کاکلی – نوروژه وند – گوران – جوقلی – برامسین – پاپی – گل گلی – مموس مزیه که اکثراً در زرین آباد و اطراف آن ساکنند .

جایروند : زبان آنها کُردی پشتکوهی است . و شامل تیره های شلاروند – امه جشنی – نوکر پیر –مرالوند – مفروند – بالوی – هیوری – گه رکی – گا کله – دشتی– رضا . برخی آنها را منتسب به منطقه جایدر لُرستان می دانند و آنها را از طوایف لک می دانند و برخی عقیده دارند از کردستان به این منطقه آمده اند.  اما قول اول درستتر به نظر می رسد. در میان این طوایف تیره بالوی به طور قطع لُر هستند، چون در قدیم به زبان لُری  صحبت می کرده اند که اکنون در اثر مجاورت با قوم جایروند در بیشه دراز و سایر مناطق زبان آنها تغییر نموده است. همچنین برخی دیگر از طوایف این قوم از منطقه دلفان لرستان آمده اند.

کل کوه :  شامل طوایف مختلفی است. که به زبان کُردی پشتکوهی تکلم می کنند. و طوایف آن عبارتند از : بازگیر – ماسبی- زرگوش – میمه ای – مموس. و بیشتر درناحیه زرین آباد  و میمه ساکنند. مردم منطقه بازگیرها را نیز از مهاجران لُرستان می دانند.

باپیروند : از طوایف مستقل کُرد می باشد. که به زبان کُردی پشتکوهی تکلم می کنند. و در شهر دهلران – زرین آباد – و روستاهای اطراف بخش مرکزی و اناران  زندگی می کنند.

سایر طوایف مستقل:  دوستعلی وند – ناصرعالی – که به زبان کُردی پشتکوهی تکلم می کنند .

طوایف وابسته به کُرد: 1- سادات سورهام  2- سادات سید ناصردین  3- سادات ابراهیم قتال –4 سادات صلی (صلاح الدین محمد )  5- دشتی  هرچند که برخی ها هنوز به گویشی شبیه به لری شوهانی تکلم می کنند.

 

ه -طوایف کُرد ساکن شهرستان شیروان چرداول :

1-ایل خزل: به زبان خزلی تکلم می کنند  که مخلوطی از لکی و کُردی است. و از تیره های – علی عسکر – عبدالله – خسروند-میرزابگ – ویس علی – کلی کلی – گویش آنها گرایش به لکی دارد و شاید آنها وابستگان لک تبار باشند.

2- طوایف وابسته به خزل در چرداول : به زبان خزلی تکلم می کنند . نام آنها به این ترتیب است : قلی- شمسل – جبار قلی – منصوری – ریزه وندی – لک بیژنوند – شورابه ای – پنج مزرعه .

 

 

 

ی -طوایف کُرد ساکن شهرستان مهران :

طایفه ملخطاوی : گویش کُردی پشتکوهی دارند. ساکن بهروزان مهران هستند و در اصل از طایفه سوره میری هستند .

طایفه صیفی: به زبان کُردی پشتکوهی تکلم می کنند و ساکن بخش های مرکزی و اطراف مهران اند.

طایفه زرگوش : به زبان کُردی پشتکوهی حرف می زنند. و از نزاد های مختلف در کنار هم به وجود آمده اند .

طایفه بابا : به زبان کُردی پشتکوهی تکلم می کنند. و در بخش صالح آباد زندگی می کنند، اصالتاً کرمانشاهی هستند.

ایل ملکشاهی : به زبان کُردی محکی حرف می زنند . و به دو طایفه بزرگ قابل تقسیم هستند . 1- گچی 2- چمزی،  که هر کدام از اینها خود چندین تخمه اند . برخی آنها را کُرد و برخی لُر می دانند. ولی گویش کنونی آنان کُردی محکی می باشد. دلیل لُر دانستن آنها حمایت بدون چون چرای این طایفه از والیان لُرستان پشتکوه (ایلام) می باشد. و برخی معتقدند که همراه والی از لرستان به ایلام آمده اند، وجود طایفه ای با این نام در لُرستان مؤید این مطلب است. مثلاً  در میان تیره های ملکشاهی، تیره قیطول از بالاوند لرستان آمده اند. کناریوند های از لک تباران هستند. گراوند ها از طوایف لُرستان محسوب می شوند. و اصل تیره گلان از لُرستان آمده اند . یکی از نمایندگانی کنونی استان لرستان جناب آقای ملکشاهی راد است!

 

14-قوم عرب 

طوایف عرب ساکن شهرستان دهلران :

1- بنی لام 2- خرسان 3- چنانه 4- سرخه 5- چعب  6- مطارفه  7- خسرج  8- دلفیه  9- سادات بخات  10- سادات علوی دال پری همه اینها به عربی تکلم می کنند .

 

در پایان اشاره می کنم که  بسیاری از تاریخ نگاران ...کُرد...نیز مردم ساکن استان ایلام کنونی را ((لر)) ثبت کرده اند ... که در مجالی دیگر و مقاله ای دیگر به صورت مبسوط به آن اشاره خواهم نمود .

 

منابع

بلاذری ،احمدبن یحیی ،فتوح البلدان ترجمه دکتر محمد توکل ، نشر نقره ، تهران ، 1367.

 افشارسیستانی ، ایرج ، ایلام و تمدن دیرینه آن ، ص 128

 ساکی علی محمد ، جغرافیای تاریخی و تاریخ لُرستان ،   کتابفروشی محمدی ، خرم آباد ، 1343 

 افشار سیستانی ، ایرج ،  ایلام وتمدن دیرینه آن،  ص134و 135

 خیتال ، جعفر ، مجموعه آراء در باره ساکنین پشتکوه ، کتاب خانه اسماعیلی ،  زمستان 1369

کرزن ، لُرد ، ایران و قضیه ایران ج 2 ، ترجمه وحید مازندرانی ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،  تهران ، 1350

اکبری ، مرتضی ،  تاریخ استان ایلام از آغاز تا سقوط قاجاریه ، ، انتشارات فقه ، چاپ اول ، 1386

سکندر، امان الهی ، قوم لُر ، انتشارات آگاه چاپ دوم ، تهران ، 1374  .

روایات شفاهی  ...مرحوم عبد الحسن جوادی ، ساکن دهلران و...

روایات شفاهی  سلیمان رضایی  87 ساله ساکن سراب باغ

روایات شفاهی منوچهر مرادخانی 90 ساله ساکن آبدانان

روایات شفاهی  روایت شفاهی صفر خانی 82 ساله  ساکن بدره

بر اساس سایت مرکز آمار ایران ...

بر اساس  اطلاعات موجود در سایت لور

 

 

 

گرد آوری ................حیدر میرانی ......   


تطور اقوام در استان کنونی ایلام (بخش دوم)

پس از رفتن والی واحدهایی از ارتش رضاخان در حسین‌آباد مستقر شدند و قلعه والی را مقر خود ساختند. علیقلی‌خان فیلی پسر غلامرضاخان که از بغداد برگشته بود، به کمک مردم منطقه علیه ارتش رضا خانی قیام و قلعه والی که مقر نیروهای دولتی شده بود را محاصره کردند

 


   ادامه مطلب


تطور اقوام در استان کنونی ایلام (بخش اول)

به مدت 15 ماه تمام مجبور بودم، همه استان ایلام را روستا به روستا بگردم و اکنون می‌دانم در فلان روستا در استان ایلام در دور افتاده‌ ترین نقطه مرزی چه قومیت‌هایی زندگی می‌کنند ...

   ادامه مطلب


یادی از شاعران لر لک

چهارشنبه 25 شهریور 1388 نویسنده: لک |

وقتی زندگینامه ی این بزرگان را مطالعه می کردم جداً از اینکه شاعران لر با وجود این همه ذوق، استعداد، قریحه و اشعار زیبا، تا این حد ناشناخته اند، بسیار ناراحت و سرخورده شدم  :

 

دلم زخمی و پُر دردَه، به ئیر گوش      تموم خو خو یا لُر بین فراموش

 

در ادامه ی معرفی شاعران لر وظیفه ی خود دیدم که به معرفی دو تن از شاعران گرانقدر منطقه ی کوهدشت بپردازم.

مرحوم اسفندیار غضنفری امرائی و برادر بزرگش مرحوم اسداله امیرپور امرائی هر دو از فرزندان نظر علی خان امرائی (ملقب به امیر اشرف) خان مقتدر منطقه ی طرهان می باشند.

شایان ذکر است ،مرحوم نظرعلی خان امرائی خود نیز طبعی روان داشته است، که متأثر از طبع عشیره ای و صفای ایلیاتی وی بود. اکثر فرزندان مرحوم نظرعلی خان امرائی از مشاهیر و نخبگان لرستان بوده اند. که در این بین به معرفی دو تن از این فرزندان با طبع و ذوق می پردازیم.

 

اسفندیار غضنفری امرائی

 

شادروان اسفندیار غضنفری امرائی به سال 1296 در منطقه ی کوهدشت دیده به جهان گشود .مرحوم غضنفری امرائی کار شعر و شاعری را بعد از برخورد با مرحوم اسداله خان کمالوند(مفلوک) دیگر شاعر گرانقدر لر آغاز نمود. استاد غضنفری امرائی با این که تحصیلات دانشگاهی نداشت اما نامی درخشان در دنیای شعر و شاعری لر است. ایشان سالها کارمند ادراه ثبت و اداره راه بودند . و سالها در سمت معاونت ادراه راه خوزستان و همچنین ریاست اداره راه بندر شاه سابق (بندر امام ) خدمت می کردند . ایشان پس از بازنشستگی به وطن مألوفشان لرستان بازگشتند و مابقی عمر پربارشان را به تحقیق، مطالعه و پژوهش در فرهنگ و ادب قوم لر پرداختند. حاصل زندگی خانوادگی ایشان سه فرزند پسر بود که یکی از فرزندان ایشان در هجوم ارتش خونخوار بعث به خرمشهر به شهادت رسید؛ داغ فرزند بر روحیه و طبع ظریف شاعر اثرات زیادی گذاشت، مؤید این مطلب مرثیه ی جانکاهی است که استاد در داغ فرزند سرود.

ماحصل عمر پربار ادبی و فرهنگی شادروان غضنفری امرائی ، علاوه بر دیوان اشعار، تذکره شعرای لر (با عنوان گلزار ادب) و تصحیح و جمع آوری دیوان میرنوروز شاعر نامدار لر است. به قطع می توان جمع آوری دیوان میرنوروز را بهترین و قابل تقدیرترین کار مرحوم غضنفری امرائی دانست، که کاری بسیار سخت و مشقت بار بوده است. اسفندیار غضنفری امرائی  عاقبت در سال 1372 در شهر خرم آباد دار فانی را وداع گفت.

 

قسمتی از یک از غزل های شادروان غضنفری امرائی

 

ای چشم خمارین که کشد سرمه ی خوابت؟                  وی جام بلورین که خورد باده ی نابت؟

خواهم همه شب خلق به نالیدن شبگیر                        از خواب برآرم که نبینند به خوابت

ای شمع که با شعله ی دل غرق به اشکی                   یا رب تو چه آتش که بشویند به آبت

در پیچ و خم وتابم از آن زلف- خدا را                               ای زلف که داد این پیچ و خم و تابت؟

عکسی به خلایق فکن ای نقش حقایق                         تا چند بخوانیم به اوراق کتابت....

ای پیر خرابات چه افتاده که دیریست                              در کنج خرابات نه بینند خرابت

دیدی که چه غافل کندت قافله ی عمر                          بگذاشت بشب خوابت و بگذشت شبابت

در دیر و حرم زخمه ی سنتور عبادت                             جامی به مجازات زد و راهب به ربابت

ای آه پرافشان بسوی عرش الهی                               خواهم که به گردی نرسد تیر شهابت

 

شادروان اسداله امیرپور امرائی

 

شادروان اسداله امیرپور امرائی یکی از بهترین شعرای وسخن سرایان معاصر لر است که او را نیز همچون برادرش باید از بزرگان شعر و ادب لر به شمار آورد.

وی به سال 1285  در منطقه ی کوهدشت متولد شد و از سن 16 سالگی به تشویق پدر به شعر و شاعری روی آورد. هنر اصلی وی در طنز پردازی و خلق معانی تازه در شعر طنز بوده است که در این راه از بزرگانی چون عبید زاکانی تبعیت می کرد. مرحوم امیرپور امرائی با روزنامه های طنز آن زمان همکاری داشت. و مطالب طنز آمیزش در نشریه فکاهی توفیق منتشر می شد. وی با ابوالقاسم حالت و غلامرضا روحانی -دو شاعر طنز پرداز ایران- مشاعره و تبادل نظر داشت. شادروان امیرپور امرائی در سال 1365 چهره در نقاب خاک کشید.

در زیر بخشی ازقطعه لَکی « دل سزیا » (بمعنی دل سوخته) از کارهای زیبای شادروان اسداله امیرپور امرائی به زبان مادریش است.

 

دل سزیا

 

باز دِلوَر شو هَت و کارِم به جُز زاری نِی یه               شیوه ی عشقت به جز دیوانه آزاری نی یه

خسته ی مهر تونم ، نازنینا مَرحمی                       آه سرد و رنگ زردم ژَه بیماری نی یه

   


درباره وبلاگ

بنده به لر بودنم بسیار افتخار می ورزم و بعنوان یک لر لک این وبلاگ را ایجاد کرده ام تا از هویت خویش دفاع کنم.
لک

آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :